banner image

Statisk elektricitet

Statisk elektricitet

Simco som är marknadsledare på att eliminera uppladdningar som uppstår av statisk elektricitet i produktioner. Man tar bort laddningar genom aktiva avjoniseringsstavar och spänningsenheter som neutraliserar uppladdningar.

Statisk elektricitet

Simco som är marknadsledare på att eliminera uppladdningar som uppstår av statisk elektricitet i produktioner. Man tar bort laddningar genom aktiva avjoniseringsstavar och spänningsenheter som neutraliserar uppladdningar.

Läs mer Läs mindre